За един пробит член
прочети още

За един пробит член

Ако очаквате някакво еротично съдържание в следващите редове, трябва да ви разочаровам. Единственото изключение може да бъде многократното споменаване на майката по повoд употребата на едно неестествено за езика ни правописно правило – това за пълния и краткия член при имената от мъжки род единствено число.

Редактирай сам

Ето че след години планиране си започнал да пишеш своя роман. Музата от смъртен враг е станала най-добрият ти приятел. Несъмнено изниква и въпросът – трябва ли ми редактор? Отговорът е съвсем простичък – да, трябва ти. Но ако пишеш къси разкази, може и не много къси, публицистика или просто искаш да си вадиш хляба

Бил съм се бил напил и съм се бил бил…
прочети още

Бил съм се бил напил и съм се бил бил…

Размисли за глаголното време Този популярен каламбур в заглавието е известен от много време и всички се сещат за него, когато стане въпрос за някое от сложните минали времена, но колкото и да се смеем, трябва да признаем, че минало незапомнено време няма.  Глаголното време e морфологична категория, която изразява отношението на действието, изразено чрез

Кратък справочник за пунктуация
прочети още

Кратък справочник за пунктуация

Пунктуационната норма урежда единната употреба на пунктуационните знаци, които пък служат за графично разчленяване на писмената реч, за да бъдат адекватно възприемани изразените мисли. Използването на пунктуационните знаци в българския език най-често се определя от строежа на изречението, от интонационните му особености и др. В дадени случаи съществува възможност за избор на пунктуационни знаци със

Кратък правописен справочник
прочети още

Кратък правописен справочник

Книжовният език е представителната форма на всеки език. Използването ѝ е престижно речево поведение, задължително във всички случаи на публично и официално общуване – в иституциите, в медиите, стопанската сфера, в обществено-политическото пространство. Отличителни за книжовния език са нормативността и кодификацията на нормата. С други думи –  трябва да се спазват правилата.

Защо е лесно… да напишa есе?
прочети още

Защо е лесно… да напишa есе?

Знам, че милиони измъчени ученически и студентски души изпадат в потрес, когато чуят, че трябва да се пише есе или да се пише каквото и да е. Да, трудна работа е словото, особено писаното, но… не чак толкова трудно и ще ви покажа, уважаеми накарани, желаещи, принудени от обстоятелствата или кой знае още какви от