Бил съм се бил напил и съм се бил бил…
прочети още

Бил съм се бил напил и съм се бил бил…

Размисли за глаголното време Този популярен каламбур в заглавието е известен от много време и всички се сещат за него, когато стане въпрос за някое от сложните минали времена, но колкото и да се смеем, трябва да признаем, че минало незапомнено време няма.  Глаголното време e морфологична категория, която изразява отношението на действието, изразено чрез

Кратък справочник за пунктуация
прочети още

Кратък справочник за пунктуация

Пунктуационната норма урежда единната употреба на пунктуационните знаци, които пък служат за графично разчленяване на писмената реч, за да бъдат адекватно възприемани изразените мисли. Използването на пунктуационните знаци в българския език най-често се определя от строежа на изречението, от интонационните му особености и др. В дадени случаи съществува възможност за избор на пунктуационни знаци със