Кратък правописен справочник
прочети още

Кратък правописен справочник

Книжовният език е представителната форма на всеки език. Използването ѝ е престижно речево поведение, задължително във всички случаи на публично и официално общуване – в иституциите, в медиите, стопанската сфера, в обществено-политическото пространство. Отличителни за книжовния език са нормативността и кодификацията на нормата. С други думи –  трябва да се спазват правилата.