Пет незабравими революционни литературни личности

Замисляме ли се около историческите празници? Май че не много, само колкото го изисква излъчването по националната телевизия, припомняйки нуждата да си спомним за героите, чиито портрети сме окачили по стените си, за да ги забравим. Какви ли патриоти сме, че толкова не научихме уроците на историята, колко ли грешки трябва да повторим? Българските писатели